Maja Šubic je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2011. Poklicno pot je začela kot odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Senica & partnerji, d. o. o., pri čemer je v letu 2013 hkrati opravljala tudi delo sodniške pripravnice pri Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2014 je uspešno opravila pravniški državni izpit in nadaljevala delo pri Odvetniški pisarni Senica & partnerji, d. o. o., kjer od leta 2016 opravlja delo odvetnice na gospodarskem oddelku.

Glavna področja, ki jih pokriva pri svojem delu, so predvsem svetovanje in zastopanje strank na področju združitev in prevzemov družb (M&A), gospodarskih pogodb, javnih naročil, nepremičninskega prava, konkurenčnega prava ter reševanja sporov.

Maja Šubic je nacionalni strokovnjak za agencijske, distribucijske in franchising pogodbe v mednarodnem združenju International Distribution Insititute – IDI. Aktivna je tudi v mednarodnem združenju Andersen Global, katerega članica je Odvetniška pisarna Senica in partnerji, d. o. o., kjer je na ravni Slovenije pristojna za področji M&A in nepremičnine.

Torek, 21. september

Najpogostejši prekrški na področju javnega naročanja, postopek in sankcije
Maja Šubic bo predstavila najpogostejše napake naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju, ki izpolnjujejo zakonske znake prekrška. Pojasnila bo sam potek prekrškovnega postopka in možne sankcije, ki lahko doletijo naročnika ali ponudnika. Na predavanju boste lahko izvedeli, kakšni so zastaralni roki, kako poteka dokazni postopek, kakšne spremembe na področju prekrškov prinaša novela ZJN-3 in kaj se lahko naučimo iz že odločenih zadev.

O predavatelju
  • odvetnica

    Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o.

  • Najpogostejši prekrški na področju javnega naročanja, postopek in sankcije

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?