mag. Zlata Jerman

Mag. Zlata Jerman je vodja Oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer je delo najprej več let opravljala na revizijskem področju, nato pa se je posvetila prekrškovnemu področju, ki se je intenzivneje začelo razvijati prav pod njenim vodstvom v zadnjih letih. S svojimi prispevki aktivno sodeluje na različnih posvetih in kongresih, predvsem na temo prekrškov v javnem naročanju.

Torek, 21. september

Odgovorne osebe za prekrške – pravila o tem, kdo so odgovorne osebe (pri naročnikih in ponudnikih), ter prikaz praktičnih primerov
Vse osebe, ki opravljajo delo in naloge v procesu javnega naročanja, in še zlasti člani vodstvenih organov bi se morali zavedati tudi s tem povezane morebitne prekrškovne odgovornosti. Praksa namreč še vedno kaže precejšnje nepoznavanje tega področja, osebe pa so z odgovornostjo soočene šele v prekrškovnem postopku. V prispevku bodo zato predstavljena temeljna pravila s praktičnimi primeri o tem, kdo so odgovorne osebe pri naročnikih in ponudnikih, kdaj odgovarjajo za prekrške in kdaj so odgovornosti razbremenjene.

O predavatelju
  • Vodja Oddelka za prekrškovne zadeve

    Državna revizijska komisija

  • Odgovorne osebe za prekrške – pravila o tem, kdo so odgovorne osebe (pri naročnikih in ponudnikih), ter prikaz praktičnih primerov

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?