Albert Nabernik

Albert Nabernik je pomočnik vodje Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. V okviru službe sodeluje pri obravnavi najtežjih primerov sumov korupcije (zlasti s področja javnega naročanja), kršitev integritete ter pri izvajanju ukrepov za zaščito prijaviteljev. Od leta 2018, ko je bil evidentiran za nacionalnega eksperta za ocenjevanje implementacije Konvencije Združenih narodov proti korupciji, se je udeležil dveh mednarodnih ocenjevanj. Dejaven je tudi na preventivnem področju. Je avtor dveh obširnejših člankov na temo etičnih kodeksov in zaščite prijaviteljev (»Predem prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšna zaščita mi bo nudena«). Ima tudi mednarodni certifikat preizkušenega preiskovalca prevar (CFE) ter je član Mednarodnega združenje preiskovalcev prevar (ACFE).

Ponedeljek, 20. september

Korupcijska tveganja, ki jih je v zvezi z nabavo zaščitne opreme, potrebne za spopadanje s covid-19, zaznala Komisija za preprečevanje korupcije
Področje javnega naročanja zaradi svoje narave in obsega, ker se v njegovem okviru odloča o porabi javnega (proračunskega) denarja, ponuja ugodne razmere za nastanek korupcije. Če temu dodamo še izredne okoliščine (epidemija) in nabavo po manj transparentnih postopkih (postopek s pogajanji) ali mimo postopkov javnega naročanja, dobimo formulo za netransparentno javno porabo in kršitev temeljnih načel javnega naročanja.

O predavatelju
  • Korupcijska tveganja, ki jih je v zvezi z nabavo zaščitne opreme, potrebne za spopadanje s covid-19, zaznala Komisija za preprečevanje korupcije

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?