Marjeta Erjavec Avbreht

POSEBNI DEL KONGRESA ZA NAROČNIKE IN PONUDNIKE
4. sekcija: Naročniki
Zahtevek za vpogled ponudnika z nedopustno ponudbo
Neizbrani ponudnik je v praksi pogosto zainteresiran, da bi se seznanil s ponudbo izbranega ponudnika. V prispevku so obravnavani primeri, ko je vpogled v ponudbo skladno s predpisi o javnem naročanju in prakso DKOM mogoč in primeri, ko je vpogled upravičeno zavrnjen ter tudi možnosti ponudnika, kateremu je naročnik vpogled zavrnil, za pravno varstvo.

O predavatelju
  • odvetnica
    Avbreht, Zajc in Partnerji, o. p., d. o. o.
  • 4. sekcija: Naročniki
    Zahtevek za vpogled ponudnika z nedopustno ponudbo
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?