Borut Leskovec

Borut Leskovec je starejši odvetnik in član enote za reševanje sporov. Strankam svetuje in jih zastopa tudi v najzahtevnejših gospodarskih sporih ter deluje na področju obligacijskega, korporacijskega, stvarnega, civilnega in insolvenčnega prava. V pisarni je specializiran za področje javnih naročil. Ima večletne izkušnje s področja reševanja kompleksnih delničarskih in družbeniških razmerij ter pravne podpore pri upravljanju s premoženjem. Usmerjen je v konstruktivno reševanje sporov ter iskanje dolgoročno najboljših rešitev za stranko.
Po krajšem sodniškem pripravništvu pri Višjem sodišču v Ljubljani se je Borut maja 2010 pridružil odvetniški pisarni Jadek & Pensa kot odvetniški pripravnik, nato je od aprila 2013 v pisarni delal kot odvetniški kandidat, decembra 2014 je postal odvetnik, leta 2019 pa starejši odvetnik.

POSEBNI DEL KONGRESA ZA NAROČNIKE IN PONUDNIKE
4. sekcija: Naročniki
Odškodninska odgovornost zaradi kršitev v postopkih javnega naročanja

O predavatelju
  • odvetnik
    Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d. o. o.
  • 4. sekcija: Naročniki
    Odškodninska odgovornost zaradi kršitev v postopkih javnega naročanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?