Predstavitev programa in moderatorjev kongresa
(Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk)

SKUPNI DEL KONGRESA ZA NAROČNIKE IN PONUDNIKE
(moderatorja: Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk)

POSEBNI DEL KONGRESA ZA NAROČNIKE IN PONUDNIKE
2. sekcija: Ponudniki
Kdaj in pod kakšnimi pogoji smejo izvajalci zahtevati spremembo pogodbene cene – praktični primeri

O predavatelju
  • Odvetnik, partner, direktor družbe
    Avbreht, Zajc in Partnerji, o. p., d. o. o.
  • 2. sekcija: Ponudniki
    POSEBNI DEL KONGRESA ZA NAROČNIKE IN PONUDNIKE > Kdaj in pod kakšnimi pogoji smejo izvajalci zahtevati spremembo pogodbene cene – praktični primeri
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?